COVID-19 pandemisinde Bağımlılık alanında hangi dersler alındı?

COVID-19 pandemisinde bağımlılık önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. EMCDDA Aralık, 2020 tarihinde yayınladığı bildiride COVID-19 pandemisinden alınan dersleri ve yapılması gerekenleri belirtiyor

EMCDDA

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

* Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki çeşitli ülkeleri kapsayan Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy-ENP) bölgesindeki ülkeleri, Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir bağlantı noktası ve esrar ve amfetamin üretimi için iyi bilinen bir merkez olmaya devam etmektedir (COVID-19’un uyuşturucu pazarları ve uyuşturucu kullanımı üzerine etkileri).

* Buna rağmen, bölgedeki uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu üretimi veya kaçakçılığındaki eğilimleri ve gelişmeleri izleme kapasitesi çok sınırlıdır. Bu, önemli yeni gelişmeler hakkında yorum yapmaya izin veren verilerin mevcudiyetinin de sınırlı olduğu anlamına gelir. Bunu telafi etmek için bu çalışma, hizmet düzeyinde bilgi ve uzman görüşleri toplayarak ortaya çıkan bir fenomen hakkında hızlı bir şekilde veri elde etmeye çalıştı. İyi yapılandırılmış ulusal veri toplama sistemlerinin yokluğunda, bu görev açıkça zor olmuştur ve burada rapor edilen bulgulardan herhangi bir genelleme yakarken dikkatli olunmalıdır.

* Çok sayıda kaynaktan beslenen ulusal uyuşturucu izleme sistemlerine daha fazla yatırım, uyuşturucu pazarlarındaki değişikliklerin erken tespitinde yetkililere yardımcı olabilir.

* İster kolluk kuvvetleri alanında ister sağlık hizmetleri sektöründe olsun, işgücünün yetkinlikleri, sağlıkla ilgili acil durumların ortaya çıkardığı zorlukların başarıyla üstesinden gelmek için kilit rol oynamaya devam etmektedir.

* Uyuşturucu kanunu uygulama görevlilerinin becerilerini ve bilgilerini artırmak için daha fazla yatırım yapılmalıdır.

* Sağlık hizmetleri uygulayıcıları için COVID-19 salgını, bakım ve hizmetlerin uzaktan sağlanmasının sürekliliğini sağlamak için teletıp uygulamasının potansiyel değerini vurgulamaktadır. Bu, özellikle hizmetlerin eşit olarak dağıtılmadığı alanlar ve bölgelerde, gelecekte daha da önemli hale gelecektir. Bu proje kapsamındaki ülkelerin ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun teletıp yaklaşımlarının geliştirilmesi bu nedenle açıkça gereklidir.

* Ortak ülkelerden hem güvenlik hem de sağlık alanlarında paydaşlar arasında zaman içinde işbirliğinin sürekliliği son derece önemlidir. Bununla birlikte, önemli değişikliklerin hızla gerçekleşebileceği zaman dilimlerinde güçlü veri toplama ve raporlama kapasitelerinin olmadığı da göz önüne alındığında, hem ulusal hem de bölgesel ağlarda uyuşturucu durumuna ilişkin sağlanan işbirliği oldukça kıymetlidir.

* Bu işbirlikleri hem Avrupa Birliği’nin hem de ortak ülkelerin önemli yeni gelişmeleri belirlemelerine ve yeni zorlukları ele almak için uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Kaynak: EMCDDA trendspotter briefing, December 2020