Hakkımızda

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla “Sağlık”, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir. Zihinsel sağlığın zayıflaması bir bireyin potansiyelinin tamamını gerçekleştirmesine engel olarak iş üretkenliği ve topluma katkıda bulunma kapasitesini azaltmaktadır. Bundan dolayı, ruhsal ve bedensel hastalıklarla ilgili bilgilerin halkla buluşması ve yayılması, sağlığın iyileştirilmesi için mutlak gerekliliktir. Ruhsal Esintiler Topluluğu bu gerekliliği yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Ruhsal Esintiler Topluluğu’nun Vizyonu

Ruhsal Esintiler Topluluğu, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen bir topluluktur. Ruhsal Esintiler Topluluğu’nun temel vizyonu erişilebilir, güncel ve doğru bilgiyi bireylerle buluşturmaktır.

Ruhsal Esintiler Topluluğu’nun Misyonu

 • Birey ve toplum ruh sağlığının devamlılığını sağlamayı teşvik etmek
 • Ruhsal bozukluğu olan bireyler ve aileleri için yüksek kalitede sağaltımı teşvik etmek
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları eğitimlerini teşvik etmek
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında ve ilişkili alanlarda yapılacak araştırmaları teşvik etmek
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilişkili meslek gruplarında gelişmelere aracı olmak ve bu meslek gruplarını temsil edebilmek
 • Birey ve toplum ruh sağlığının gelişimini teşvik etmek
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilişkili meslek grupları arasında iletişimin artmasına yardımcı olmak
 • Ruh sağlığının gündemini canlı tutmak ve geliştirmek
 • Çeşitliliği teşvik etmek
 • Fikirlere eşit değer verme ve eşitsizliklere meydan okumak
 • Bilimsel çalışmalara destek vermek ve yol gösterici olmak

Ruhsal Esintiler Topluluğu’nun Değerleri

 • Klinik uygulama standartlarını iyileştirilmesi
 • Mesleki davranışlarda etik standartlara sahip olma
 • Birey ve toplum için erişilebilir ve bilgilendirici olma
 • Hasta ve aileleri için erişilebilir ve bilgilendirici olma
 • Bilimsel tedavi prensiplerine sahip olma
 • Yaşam boyu deneyimlemeye devam etme ve öğrenmeye açık olma
 • Yaşam boyu profesyonel öğrenme
 • Müzakereye ve farklı görüşlere açık olma
 • Yeniliklere açık olma ve alternatifler sunabilme
 • Ortak kuruluşlarla profesyonel ve yapıcı bir şekilde çalışma
 • Şeffaf çalışma disiplinine sahip olma
 • Öğrendiklerimizi paylaşma
 • Gelişim için geri bildirimlere önem verme
 • Yapılan her adımda hesap verebilir olma
 • Cesur olma ve sorumluluk alma