KENDİ KENDİNE YARDIM

   Bu sayfada yer alan kaynaklar bireylerin yaşadığı sorunlarla başa çıkmasını güçlendirmek amaçlı düzenlenmiştir. Bununla birlikte, bu kaynakların bir ruh sağlığı uzmanı tavsiyesi yerine geçmeyeceğini göz önünde bulundurunuz.

Not
Yaşanan sorunların ciddi olduğu, yaşamınızı güçleştirdiği ve işlevselliğini bozduğu durumlarda mutlaka bir ruh sağlığı uzmanı ile iletişime geçiniz.

Ücretsiz Kaynaklar

   Stresli Anlarda Ne Yapmalı?: Resimli Rehber

Kitap Önerileri

   Depresyondan Çıkış Yolu Kendi Kendine Yardım KitabıHakan Türkçapar

İnternet Sitesi Öneriler

   kendikendineyardim.anadolu.edu.tr